Hàng Hóa Cấm Vận Chuyển

Các vật dụng, hàng hóa dưới đây sẽ không được chấp nhận vận chuyển. Danh sách này bao gồm các vật dụng, hàng hóa bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật, hoặc quy chế của bất kì liên bang, tiểu bang hay chính quyền địa phương ở bất kỳ quốc gia gửi hàng, quốc gia điểm đến hoặc quốc gia quá cảnh nào. Đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế, sẽ có thêm một vài vật dụng bị cấm vận chuyển tùy thuộc vào quy định của quốc gia điểm đến.

– Vàng nén, bạc nén và các kim loại quý khác

– Tiền mặt (tiền tệ chính thức – giấy bạc ngân hàng, tiền giấy và tiền xu)

– Súng ống nguyên kiện, đạn dược, chất nổ/ thiết bị nổ bao gồm chất nổ trơ và mẫu thử, súng hơi, mô hình hoặc sung giả

– Bộ phận, tàn dư hay tro cốt người dưới mọi hình thức

– Chiến lợi phẩm từ việc săn động vật, các bộ phận như ngà voi và vây cá mập, cơ thể động vật hoặc tro cốt, các chế phẩm thừa từ động vật, các sản phẩm có nguồn gốc động vật không dành cho nhu cầu tiêu thụ của con người hoặc bị cấm vận chuyển bởi Công ước Thương mại Quốc tế về Các loài động, thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES) và/hoặc pháp luật địa phương

– Các vật phẩm phi pháp như hàng giả và thuốc gây mê

– Động vật sống (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở động vật hữu nhũ, bò sát, cá, động vật không xương sống, lưỡng cư, chim, côn trùng, ấu trùng và nhộng)

– Pin Lithium

– Các kim loại, đá quý trị giá cao (đã qua gia công hoặc chưa, đã qua đánh bóng hoặc chưa)

Quyền Kiểm Tra Hàng Hoá Của Người Vận Chuyển

– Người vận chuyển có quyền kiểm tra bao bì và nội dung của lô hàng và yêu cầu người gửi hàng cung cấp đầy đủ thông tin hoặc tài liệu liên quan đến lô hàng. Tuy nhiên, người vận chuyển không có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện như vậy.

– Người gửi hàng phải đảm bảo cung cấp cho người vận chuyển các thông tin về số kiện, trọng lượng kiện hàng tại thời điểm đặt giữ chỗ và chấp nhận hàng. Tuy nhiên, do người vận chuyển không có nghĩa vụ phải kiểm tra nội dung của lô hàng, người vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh do người gửi hàng không tuân thủ việc cung cấp thông tin này.